Wat is het fasensysteem?

Uitzendkracht zijn is vrijheid aan beide kanten. Jij kunt op korte termijn aangeven dat je wilt stoppen, en je opdrachtgever kan dat ook. Maar hoe langer je voor ons werkt, hoe meer recht op vastigheid je krijgt. Dat laatste is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en heet het fasensysteem. Als je uitzendkracht bent heb je een ruime vrijheid om te wennen aan je baan.

De CAO voor Uitzendkrachten kent drie fasen.

Je begint in fase A, en die duurt in principe maximaal 78 weken. Je kunt op korte termijn stoppen bij je opdrachtgever, maar je opdrachtgever kan ook op korte termijn stoppen met jou. Hoe langer je voor ons werkt, hoe langer de opzegtermijn.

Blijf je na fase A bij ons werken, dan kom je in fase B. Je hebt dan een contract voor bepaalde duur, bijvoorbeeld zes maanden; wij verplichten ons dan om loon door te betalen, ook als er even geen werk beschikbaar is. Fase B duurt max 4 jaren.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren. Met ingang van 1 juli 2015 kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van vier jaar. Zit er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan dertien weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer opgenomen worden.

Blijf je na fase B bij ons werken, dan kom je in fase C. Je hebt dan een contract voor onbepaalde duur, wat ook bekend staat als vaste dienst.

Fase A: flexibiliteit
Elke flexkracht begint in fase A. Je zit in fase A zolang je nog niet in 78 weken voor ons hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt is daarbij niet van belang. In deze fase mag je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt. Als de opdrachtgever de opdracht met jouw uitzendonderneming beëindigt dan eindigt daarmee jouw uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming. Dit betekent dat je geen recht meer hebt op loon. Die regel heet het ‘uitzendbeding’. Het uitzendbeding houdt ook in dat jij op elk moment kan aangeven dat je niet langer het afgesproken uitzendwerk wilt doen. Ook dan eindigt de uitzendovereenkomst. Wanneer je wilt stoppen met werken ben je verplicht om dit uiterlijk één werkdag voor de beëindiging te melden bij de uitzendonderneming. De uitzendonderneming moet jou ook tijdig op de hoogte stellen van het eindigen van de opdracht, zodat je daar rekening mee kan houden. Hoe langer de opdracht heeft geduurd, des te langer van tevoren moet de uitzendonderneming je vertellen dat de opdracht gaat eindigen. Het is ook mogelijk om al in fase A contracten voor langere tijd te sluiten. Je sluit dan een contract zonder uitzendbeding. Dan spreek je dus met elkaar af dat je voor een bepaalde tijd in dienst blijft zonder dat de overeenkomst op korte termijn kan worden opgezegd.

Fase B: vaste contracten
Tijdens fase B lopen jouw uitzendovereenkomsten af op de afgesproken einddatum (of aan het einde van een project). Het uitzendbeding kan nu niet meer worden opgenomen. Wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt wordt jouw uitzendovereenkomst niet beëindigd en moeten wij vervangend passend werk voor je proberen te vinden en moet jij beschikbaar zijn voor passend vervangend werk. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een gedeelte van je loon.
Vanaf 1 juli 2015 gaat het in fase B om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.

Fase B: onbepaalde tijd

In fase B ben je steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je uitzendovereenkomst bestaan en moet de uitzendonderneming een gedeelte van jouw loon doorbetalen zo lang je beschikbaar blijft voor passend vervangend werk.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.