Wat is bijzonder verlof en wanneer heb ik er recht op?

Als je als uitzendkracht onder werktijd andere verplichtingen hebt, kun je onder bepaalde omstandigheden met betaald verlof. Dan moet je denken aan een doorbetaalde vrije dag bijvoorbeeld bij bruiloften en begrafenissen of als je onverwacht onder werktijd naar de dokter of de tandarts moet. Wij noemen dat bijzonder verlof en kort verzuim. Het hangt van

Doorgaan met lezen

Heb ik als uitzendkracht ook recht op vakantiegeld?

Jazeker! Elke uitzendkracht bouwt bij ons wekelijks 8% vakantiebijslag op, bovenop het salaris. Hoeveel vakantiegeld of vakantietoeslag je hebt opgebouwd, kun je nakijken op je loonstrook. En als je bij ons uit dienst gaat, betalen wij de eventueel nog openstaande reservering voor vakantiebijslag automatisch uit. Als je daar op je urenbriefje om vraagt betalen wij

Doorgaan met lezen

Hoe werkt het als ik met vakantie wil?

Ook uitzendkrachten hebben natuurlijk recht op vakantie. Je hebt altijd recht om per jaar 3 weken met vakantie te gaan. Je moet je vakantiedata natuurlijk wel van te voren afstemmen met je opdrachtgever en met ons kantoor. Maar let op: als je nog niet voldoende tegoed hebt opgebouwd, kan het voorkomen dat je niet je

Doorgaan met lezen

Krijg ik feestdagen doorbetaald?

Jazeker! Als je werkt als flexwerker via Etappe, krijg je een feestdag doorbetaald als je die dag normaal gesproken zou werken. Het maakt daarbij niet uit hoe lang je al voor ons werkt. Wel is het zo dat je de laatste werkdag vóór de feestdag gewerkt moet hebben én de eerste werkdag er na ook

Doorgaan met lezen

Wat gebeurd er als ik ziek word?

Voorschriften bij ziekte Je moet je natuurlijk op tijd ziek melden, zowel bij je leidinggevende als bij ons kantoor. Verder mag je genezing niet belemmeren en moet je binnen redelijke grenzen beschikbaar blijven voor controles. Als dat nodig gevonden wordt kun je worden opgeroepen voor een gesprek met de bedrijfsarts. Doorbetaling bij ziekte Hoe veel

Doorgaan met lezen

Hoe werkt het met de betaling van mijn salaris?

Als je als uitzendkracht via Etappe werkt, ontvang je wekelijks je salaris. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door jou gewerkte uren worden ingevuld op een urenbriefje, dat dit urenbriefje door jou en jouw werkgever wordt ondertekend, en dat het (per fax) naar ons kantoor wordt gestuurd. Soms hebben we met het bedrijf

Doorgaan met lezen

Wat verdien ik als uitzendkracht?

Je salaris hangt in de eerste plaats af van je opleiding en werkervaring. Verder wordt er natuurlijk ook gekeken naar de functie en naar de beloningsregeling van het bedrijf waar je komt te werken. Let op: Alle bedragen die we noemen zijn bruto. Dat betekent dat wij er nog belastingen op moeten inhouden om af

Doorgaan met lezen

Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?

De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden

Doorgaan met lezen

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Vanaf 2 juli 2007 ontvang je als uitzendkracht de

Doorgaan met lezen