Hoe zit het met mijn gegevens?

Etappe Werk & Personeel BV respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

Lees hier ons privacystatement:

Privacystatement 052018

 

Wat is bijzonder verlof en wanneer heb ik er recht op?

Als je als uitzendkracht onder werktijd andere verplichtingen hebt, kun je onder bepaalde omstandigheden met betaald verlof. Dan moet je denken aan een doorbetaalde vrije dag bijvoorbeeld bij bruiloften en begrafenissen of als je onverwacht onder werktijd naar de dokter of de tandarts moet.
Wij noemen dat bijzonder verlof en kort verzuim. Het hangt van het soort contract af of je volledig wordt doorbetaald. Klik hier als je meer wilt lezen over het fasensysteem.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Heb ik als uitzendkracht ook recht op vakantiegeld?

Jazeker!
Elke uitzendkracht bouwt bij ons wekelijks 8% vakantiebijslag op, bovenop het salaris. Hoeveel vakantiegeld of vakantietoeslag je hebt opgebouwd, kun je nakijken op je loonstrook. En als je bij ons uit dienst gaat, betalen wij de eventueel nog openstaande reservering voor vakantiebijslag automatisch uit. Als je daar op je urenbriefje om vraagt betalen wij je tot dan opgebouwde reservering tussentijds uit.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Hoe werkt het als ik met vakantie wil?

Ook uitzendkrachten hebben natuurlijk recht op vakantie. Je hebt altijd recht om per jaar 3 weken met vakantie te gaan. Je moet je vakantiedata natuurlijk wel van te voren afstemmen met je opdrachtgever en met ons kantoor. Maar let op: als je nog niet voldoende tegoed hebt opgebouwd, kan het voorkomen dat je niet je hele vakantie doorbetaald krijgt.

Je vakantietegoed bouw je in fase A als volgt op: Je bouwt 16,00 uur op bij een volledig gewerkte werkmaand, ofwel twee dagen per volledig gewerkte maand. Werk je korter, dan is je opbouw naar rato. Je recht op doorbetaling tijdens vakanties wordt berekend in de vorm van een reservering die bovenop je salaris komt. De hoogte van je reservering kun je altijd nakijken op je loonstrook.

Als je bij Etappe / Payper uit dienst gaat en er staat nog een reservering op jouw naam, dan betaald Payper die reservering automatisch uit. Als je daar op je urenbriefje om vraagt betalen wij je tot dan opgebouwde reservering tussentijds uit.

In fase B en C bouw je ook 16,00 uur op per fulltime gewerkte maand, maar dan wordt er niet meer gewerkt met een reservering. Je kunt gewoon doorbetaald vakantie opnemen voor zover je genoeg vakantie hebt opgebouwd.

Wil je meer weten?
De ABU heeft een leesbare  CAO voor Uitzendkrachten gemaakt. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Krijg ik feestdagen doorbetaald?

Jazeker! Als je werkt als flexwerker via Etappe, krijg je een feestdag doorbetaald als je die dag normaal gesproken zou werken. Het maakt daarbij niet uit hoe lang je al voor ons werkt. Wel is het zo dat je de laatste werkdag vóór de feestdag gewerkt moet hebben én de eerste werkdag er na ook moet gaan werken. Doe je dit niet, dan moet je een vakantiedag opnemen om recht te hebben op de feestdagvergoeding. Bijvoorbeeld: als je de vrijdag na Hemelvaart vrij wilt zijn, dan moet je een vakantiedag nemen om recht te hebben op de feestdagvergoeding. Op welke feestdagen je recht hebt als uitzendkracht, kun je terugvinden in artikel 26 van de CAO voor Uitzendkrachten.

Wil je meer weten?
In de ABU CAO voor Uitzendkrachten kun je de artikelen hierover raadplegen. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Wat gebeurd er als ik ziek word?

Voorschriften bij ziekte
Je moet je natuurlijk op tijd ziek melden, zowel bij je leidinggevende als bij ons kantoor. Verder mag je genezing niet belemmeren en moet je binnen redelijke grenzen beschikbaar blijven voor controles. Als dat nodig gevonden wordt kun je worden opgeroepen voor een gesprek met de bedrijfsarts.

Doorbetaling bij ziekte
Hoe veel en hoe lang je wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt.

Lees hier het verzuimprotocol: Payper-Verzuimprotocol

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Hoe werkt het met de betaling van mijn salaris?

Als je als uitzendkracht via Etappe werkt, ontvang je wekelijks je salaris. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door jou gewerkte uren worden ingevuld op een urenbriefje, dat dit urenbriefje door jou en jouw werkgever wordt ondertekend, en dat het (per fax) naar ons kantoor wordt gestuurd. Soms hebben we met het bedrijf waar je werkt een andere afspraak gemaakt.

Als jouw urenbriefje vóór dinsdagavond door ons ontvangen is, zorgen wij er voor dat jouw netto salaris donderdag of vrijdag op jouw bankrekening staat. Ben je te laat met het inleveren van je urenbriefje, dat loop je het risico dat je een week langer op je geld moet wachten. Mocht je liever een keer per maand uitbetaald krijgen, dan kun je daar afspraken met ons over maken.

Download hier je urenstaat

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Wat verdien ik als uitzendkracht?

Je salaris hangt in de eerste plaats af van je opleiding en werkervaring. Verder wordt er natuurlijk ook gekeken naar de functie en naar de beloningsregeling van het bedrijf waar je komt te werken.

Let op:
Alle bedragen die we noemen zijn bruto. Dat betekent dat wij er nog belastingen op moeten inhouden om af te dragen aan de Belastingdienst, waar je soms een deel van de ingehouden belasting kunt terugvragen. Aan de Belastingdienst moeten wij ook premies voor sociale verzekeringen betalen, maar die zie je niet terug op het loonstrookje dat jij van ons krijgt.
Als je dat prettig vindt kunnen wij tijdens ons kennismakingsgesprek uitrekenen hoeveel je netto ongeveer overhoudt van je salaris. De werkelijke bedragen kunnen iets afwijken, doordat wij een lager percentage belasting hoeven inhouden als je in een week een keer minder uren werkt.

Voordat je begint met werken krijg je altijd eerst een arbeidsovereenkomst waarin wij afspraken met jou maken over alles wat relevant is, en wat je verdient hoort daar natuurlijk bij.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?

De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein en tram.
Vanaf 2 juli 2007 ontvang je als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover Etappe deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kosten vergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je functie.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Staan mijn rechten in de CAO?

Ja, je juridische rechten vind je zowel terug in je arbeidsovereenkomst als in de CAO voor Uitzendkrachten

Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Hoe zit het met pensioen voor uitzendkrachten?

Elke uitzendkracht die ouder is dan 21 jaar en langer dan ‘in 26 weken’ voor een uitzendbureau heeft gewerkt, moet pensioenpremie betalen. Het maakt hierbij niet uit wat voor soort contract je hebt. Zelf betaal je maar een klein gedeelte, Payper de rest. Pensioenpremie betalen is een verplichting, ook als je het eigenlijk helemaal niet wilt. Heb je al langer dan in 26 weken voor aan ander uitzendbureau gewerkt dat bij de ABU is aangesloten, dan ga je vanaf de eerste week dat je voor ons werkt al pensioenpremie betalen. Wij zullen daarom vaak vragen naar de laatste loonstrook van een ander uitzendbureau waarvoor je gewerkt hebt. Daar is het namelijk altijd op terug te vinden. Zelf hoef je verder niets te regelen voor je pensioen, dat doen wij voor je. Eens per jaar krijg je van StiPP (of uitvoerder PVF Achmea) in Amsterdam een overzicht van je opgebouwde rechten.

Wil je meer weten?
Neem dan gerust contact op met ons kantoor.
Je kunt bij StiPP terecht als je meer informatie wilt hebben. Hun telefoonnummer is 020-607 27 777 of kijk op www.stippensioen.nl.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Wanneer heb ik een certificaat VCA nodig?

Als je leiding geeft op een locatie waar VCA verplicht is, moet je een certificaat hebben dat je VCA VOL training hebt gevolgd en het bijbehorende examen hebt gehaald. Geef je geen leiding, dan volstaat B VCA (basisveiligheid). De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Reken er op dat je een dag naar cursus en examen B VCA moet, of twee dagen naar cursus en examen VCA VOL.
Het is ook mogelijk om je op het examen (van een avond) voor te bereiden met een boek of met een online cursus op het internet. Neem voor de cursus op internet vijftien keer een uurtje, en je hebt 98% kans dat je voor je examen slaagt.

Als je het certificaat hebt gehaald blijft dit tien jaar geldig.

Er zijn verschillende bedrijven die de cursussen geven en een certificaat mogen afgeven dat wordt erkend door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid).

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.

Wat is het fasensysteem?

Uitzendkracht zijn is vrijheid aan beide kanten. Jij kunt op korte termijn aangeven dat je wilt stoppen, en je opdrachtgever kan dat ook. Maar hoe langer je voor ons werkt, hoe meer recht op vastigheid je krijgt. Dat laatste is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en heet het fasensysteem. Als je uitzendkracht bent heb je een ruime vrijheid om te wennen aan je baan.

De CAO voor Uitzendkrachten kent drie fasen.

Je begint in fase A, en die duurt in principe maximaal 78 weken. Je kunt op korte termijn stoppen bij je opdrachtgever, maar je opdrachtgever kan ook op korte termijn stoppen met jou. Hoe langer je voor ons werkt, hoe langer de opzegtermijn.

Blijf je na fase A bij ons werken, dan kom je in fase B. Je hebt dan een contract voor bepaalde duur, bijvoorbeeld zes maanden; wij verplichten ons dan om loon door te betalen, ook als er even geen werk beschikbaar is. Fase B duurt max 4 jaren.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren. Met ingang van 1 juli 2015 kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van vier jaar. Zit er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan dertien weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer opgenomen worden.

Blijf je na fase B bij ons werken, dan kom je in fase C. Je hebt dan een contract voor onbepaalde duur, wat ook bekend staat als vaste dienst.

Fase A: flexibiliteit
Elke flexkracht begint in fase A. Je zit in fase A zolang je nog niet in 78 weken voor ons hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt is daarbij niet van belang. In deze fase mag je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt. Als de opdrachtgever de opdracht met jouw uitzendonderneming beëindigt dan eindigt daarmee jouw uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming. Dit betekent dat je geen recht meer hebt op loon. Die regel heet het ‘uitzendbeding’. Het uitzendbeding houdt ook in dat jij op elk moment kan aangeven dat je niet langer het afgesproken uitzendwerk wilt doen. Ook dan eindigt de uitzendovereenkomst. Wanneer je wilt stoppen met werken ben je verplicht om dit uiterlijk één werkdag voor de beëindiging te melden bij de uitzendonderneming. De uitzendonderneming moet jou ook tijdig op de hoogte stellen van het eindigen van de opdracht, zodat je daar rekening mee kan houden. Hoe langer de opdracht heeft geduurd, des te langer van tevoren moet de uitzendonderneming je vertellen dat de opdracht gaat eindigen. Het is ook mogelijk om al in fase A contracten voor langere tijd te sluiten. Je sluit dan een contract zonder uitzendbeding. Dan spreek je dus met elkaar af dat je voor een bepaalde tijd in dienst blijft zonder dat de overeenkomst op korte termijn kan worden opgezegd.

Fase B: vaste contracten
Tijdens fase B lopen jouw uitzendovereenkomsten af op de afgesproken einddatum (of aan het einde van een project). Het uitzendbeding kan nu niet meer worden opgenomen. Wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt wordt jouw uitzendovereenkomst niet beëindigd en moeten wij vervangend passend werk voor je proberen te vinden en moet jij beschikbaar zijn voor passend vervangend werk. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een gedeelte van je loon.
Vanaf 1 juli 2015 gaat het in fase B om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.

Fase B: onbepaalde tijd

In fase B ben je steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je uitzendovereenkomst bestaan en moet de uitzendonderneming een gedeelte van jouw loon doorbetalen zo lang je beschikbaar blijft voor passend vervangend werk.

NB De teksten op deze pagina’s hebben een voorlichtend karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst met Payper en in de actuele CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Onze verloning  en backoffice wordt verzorgd door Payper.

Je bent juridisch in dienst bij Payper, maar Etappe blijft de feitelijk werkgever waarmee de afspraken gemaakt worden.